۱۳۹۶-۱۱-۲۴

پورتال انجمن شرکت های ساختمانی | ACCO

به اطلاع می رساند با تایید هیات مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی و بررسی های صورت گرفته در کمیسیون عضویت سندیکا، شرکت محترم صنعت ساختمان آسمانه با مدیرعاملی جناب آقای مهندس مهدی ملکشاهی به عضویت در این سندیکا نائل گشته […]